Poze Sfinţii închisorilor din Casa de Cultura Bacau


"Elevii Colegiului Tehnic de Comunicaţii,,N.V.Karpen''- Bacău coordonaţi de doamna profesoară de limba şi literatura română Ana-Maria Cuţulab au participat la conferinţa cu tema:,,Sfinţii închisorilor'' din 23 .04.2013 susţinută la Casa de Cultură din Bacău de scriitorul Petru Baciu veteran de război şi fost deţinut al temniţelor comuniste, dl. Ioan Enache, redactor al revistei ,,Credinţa Ortodoxă'', ieroschimonah Hrisostom Manolache, monah Teodot de la mănăstirea Petru Vodă, teolog Danion Vasile şi sociolog Ciprian Voicilă. Elevii au avut ocazia să descopere o pagină de istorie a neamului românesc care nu se învaţă la şcoală, marcată de curajul mărturisirii, jertfă şi sfinţenie. La conferinţă au fost expuse spre închinare sfintele moaşte ale sfinţilor pătimitori din temniţele comuniste descoperite în groapa comună numită Râpa robilor din Aiud. S-a subliniat necesitatea cunoaşterii jertfei acestor sfinţi atât de apropiaţi ca timp istoric de noi, mari făcători de minuni, exprimându-se argumentat problema canonizării lor de către Biserica Ortodoxă Română, la fel cum a procedat şi Biserica Rusă. Elevii claselor 9A, 10G,H, 11B, au primit numărul 16 al revistei Atitudini, precum şi Acatistul Sfinţilor Martiri Români ucişi în temniţele comuniste, s-au închinat cu evlavie la sfintele lor moaşte şi şi-au exprimat dorinţa de a realiza un pelerinaj la Aiud şi Sighet, pelerinaj care va avea loc pe 8 iunie 2013.
Mulţumim elevilor participanţi pentru frumoasa conduită şi entuziasm şi le recomadăm să citească literatura memorialistică a supravieţuitorilor gulagului comunist!
Mulţumim elevilor-fotografi: Silviu Sofrone, cls.XI F şi Nicolae Cuţcan, cls. XI B."


0 commenti:

Trimiteți un comentariu

Facebook Twitter